Τι Είναι ο Σίσυφος


Ο Σίσυφος είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσφέρει :

Προσωποποιημένη ενημέρωση και ξεχωριστές δυνατότητες για κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. Αναθέτει ρόλους με διαφορετικά δικαιώματα σε Μαθητές, Γονείς, Καθηγητές, Υπευθύνους Τμημάτων, Υποδιευθυντές, Γραμματέα, Διαχειριστή και Διευθυντή

Αξιολόγηση των Μαθητών με βαθμό, περιγραφική αξιολόγηση ανοιχτού τύπου (ελεύθερο κείμενο) και περιγραφική αξιολόγηση κλειστού τύπου (με προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης)

Στοίβα Λογισμικού

Ηλεκτρονικό ημερολόγιο (Βιβλίο Ύλης) για κάθε διδασκαλία, διαθέσιμο σε Καθηγητές και (με επιλογή) σε Μαθητές και Γονείς

Ηλεκτρονική ατζέντα για τους Καθηγητές (ανά μάθημα και μαθητή) με δυνατότητα επιλεκτικής δημοσίευσης παρατηρήσεων στους Γονείς ή και τους Μαθητές

Συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των απουσιών των Μαθητών

Αποστολή ατομικών αλλά και μαζικών Emails και SMS σε Καθηγητές και Μαθητές/Γονείς (ελεύθερου κειμένου ή με τα σύνολα των απουσιών)

Αυτόματη δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων email προς το Μαθητή και το Γονέα του με τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν το Μαθητή

Εκτυπώσεις σε μορφή PDF

Δυνατότητα άντλησης δεδομένων από το myschool και το πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος ASC TimeTables σε μορφή Excel και XML (δεν απαιτεί επανεισαγωγή των δεδομένων)

Εξαγωγή δεδομένων για το myschool σε μορφή Excel

Εγκατάσταση είτε σε εξυπηρετητή εντός της σχολικής μονάδας είτε σε εξυπηρετητή του διαδικτύου (π.χ. του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου)


Ο Σίσυφος λειτούργησε για πρώτη φορά στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου Κρήτης κατά το Σχολικό Έτος 2014-2015.

Δημιουργός του είναι ο Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Παπαδακάκης Νεκτάριος

Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου με εργαλεία - λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατίθεται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Περιγραφή