Σύστημα Επίδειξης


Μπορείτε να δοκιμάσετε «ζωντανά» το Σίσυφο στο πλήρως λειτουργικό σύστημα επίδειξης που διαθέτουμε.

Πρόκειται για εγκατάσταση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (η ανταπόκριση του συστήματος είναι κάπως αργή) και αφορά ένα σχολείο (ΕΠΑΛ) που λειτούργησε κατά στο Σχολικό Έτος 2016-2017. Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο σύστημα επίδειξης ΔΕΝ είναι πραγματικά. Δημιουργήθηκαν τυχαία από μια δεξαμενή ονομάτων, επωνύμων, διευθύνσεων κ.α.

Μπορείτε να συνδεθείτε με τα παρακάτω «Ονόματα Χρήστη» :


manager

:

Διευθυντής του Σχολείου

assist-manager

:

Υποδιευθυντής του Σχολείου

admin

:

Διαχειριστής του Σίσυφου

teacher-1, teacher-2, …, teacher-30

:

Καθηγητής (ο teacher-28,teacher-4 και άλλοι είναι και υπεύθυνοι τμήματος)

student-1, student-2, …, student-200

:

Μαθητής

parent-1, parent-2, … , parent-200

:

Γονέας


Για όλους τους λογαριασμούς ο «Κωδικός» είναι «demo».


Το σύστημα επίδειξης θα επαναφέρεται στην αρχική του μορφή τακτικά.
Μπορείτε να πειραματιστείτε ελεύθερα!


Σύνδεση