Βαθμοί και Απουσίες


Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η συλλογή, επεξεργασία, η δικαιολόγηση και η δημοσίευση των απουσιών των μαθητών, είναι ένα καθημερινό και επίπονο έργο που απαιτεί πολλές ώρες εργασίας.

Η συλλογή και η δημοσίευση των βαθμών των μαθητών, κατά το τέλος των τετραμήνων (ή τριμήνων για τα γυμνάσια) και στην περίοδο των γραπτών εξετάσεων είναι επίσης ένα επίπονο έργο καθώς αφορά το σύνολο των μαθητών και το σύνολο των μαθημάτων.

Όλο αυτό το γραφειοκρατικό έργο στερεί από τους εκπαιδευτικούς πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους έργο. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν ο υπεύθυνος του κάθε τμήματος αντί να αφιερώνει χρόνο στο να καταχωρεί και να μετρά απουσίες, να αφιερώνει το χρόνο αυτό στους μαθητές του και στα προβλήματα του τμήματος του.

Το myschool επέτρεπε μέχρι πρότινος μόνο στο διευθυντή της Σχολικής Μονάδας την καταχώρηση στοιχείων. Στις τελευταίες ενημερώσεις του επέτρεψε την καταχώρηση απουσιών και βαθμολογίας και από τους υπευθύνους καθηγητές των τμημάτων (για τα τμήματα τους).

Αν και η προσθήκη αυτή του myschool βελτίωσε κάπως τα πράγματα αφού μοίρασε μέρος του έργου στους υπευθύνους τμημάτων, δεν έλυσε το πρόβλημα.

Η Λύση στο Πρόβλημα


Η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα αυτό, είναι το κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας να αναλάβει και να επιτελέσει το ρόλο του στη λειτουργία του σχολείου.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα αναλάβει να αποτυπώσει ηλεκτρονικά όλη τη ροή αυτών των εργασιών του σχολείου.

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να ορίζει και να αναθέτει ξεχωριστούς ρόλους με διαφορετικά δικαιώματα και δυνατότητες σε κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας (Μαθητές, Καθηγητές, Υπευθύνους Τμημάτων, Υποδιευθυντές, Γραμματέα, Διαχειριστή και Διευθυντή).

Θεωρητικά το myschool θα μπορούσε να επιτελέσει τον παραπάνω ρόλο. Δυστυχώς όμως αυτό θα απαιτούσε τεράστια υπολογιστική ισχύ και ταχύτητες δικτύου. Θα απαιτούσε επίσης τεράστιο κόστος διαχείρισης και υποστήριξης όλων αυτών των χρηστών του συστήματος και θα στερούσε ευελιξία από τις σχολικές μονάδες. Το myschool τέλος θα είχε νομικά προβλήματα καθότι διαθέτει πλήθος ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και με βάση απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν θα έπρεπε καν να επιτρέπει την πρόσβαση εκτός του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Το μεγάλο αυτό «βάρος», έρχεται να το «σηκώσει» ο Σίσυφός.

Ο Σίσυφος


Ο Σίσυφος λοιπόν, συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει τις απουσίες και τους βαθμούς των μαθητών σε ένα σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα υλοποιεί μια βασική μορφή ηλεκτρονικής τάξης προσφέροντας «Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Διδασκαλιών» (Βιβλίο Ύλης) και «Ηλεκτρονική Ατζέντα» ανά μάθημα και μαθητή.

Ο Σίσυφος διαθέτει ξεχωριστούς ρόλους για το κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.

Οι ρόλοι αυτοί χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες:

 • τους μαθητές/γονείς,

 • τους καθηγητές (Καθηγητής, Υπεύθυνος Τμήματος, Καταχωρητής Απουσιών) και

 • τη διεύθυνση του σχολείου (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Γραμματέας, Διαχειριστής).

Στην κάθε κατηγορία ο κάθε ρόλος έχει πρόσβαση σε όλες ή σε μέρος από τις δυνατότητες της κατηγορίας του.

 • Ο Μαθητής και ο Γονέας

 • ενημερώνεται για γενικά θέματα που αφορούν το σχολείο (στοιχεία επικοινωνίας κ.ά.)

 • ενημερώνεται για θέματα του σχολείου που αφορούν ειδικά το μαθητή (σε ποιά τμήματα ανήκει, ποιός είναι ο υπεύθυνος καθηγητής του, ποιοί καθηγητές διδάσκουν τα μαθήματα που παρακολουθεί, το ωρολόγιο πρόγραμμα).

 • ενημερώνεται για τη πορεία διδασκαλιών του κάθε μαθήματος (Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Διδασκαλιών) και το περιεχόμενο της κάθε διδασκαλίας.

 • ενημερώνεται για τη πρόοδο του μαθητή σε κάθε μάθημα με προσωπικές παρατηρήσεις από τον καθηγητή του μαθήματος.

 • ενημερώνεται άμεσα και αποτελεσματικά για τις απουσίες. Ιδανικά ο γονέας μπορεί σε πραγματικό χρόνο, να γνωρίζει αν το παιδί του βρίσκεται στην τάξη ή απουσιάζει.

 • ενημερώνεται και μπορεί να εκτυπώσει (σε μορφή pdf) για τις αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευτεί για αυτόν μέχρι στιγμής. Η αξιολόγηση μπορεί να αφορά βαθμούς ή και περιγραφική αξιολόγηση ανοιχτού τύπου (ελεύθερο κείμενο παρατηρήσεων από τον καθηγητή) ή και περιγραφική αξιολόγηση κλειστού τύπου δηλαδή με κριτήρια αξιολόγησης.

 • ενημερώνεται για τις ποινές του μαθητή.

 • ενημερώνεται για τις ημέρες και τις ώρες που οι διδάσκοντες καθηγητές μπορούν να δεχτούν τους γονείς για ενημέρωση.

 • επικοινωνεί άμεσα με τους καθηγητές και το σχολείο.

 • Ο Καθηγητής

 • ενημερώνεται για θέματα λειτουργίας του σχολείου που τον αφορούν (τις διδασκαλίες του, το ωρολόγιο πρόγραμμά του, τους μαθητές για τους οποίους είναι υπεύθυνος).

 • καταχωρεί το περιεχόμενο της κάθε διδασκαλίας που πραγματοποίησε και τυχόν εργασίες που τη συνοδεύουν.

 • καταχωρεί παρατηρήσεις για τη πρόοδο του κάθε μαθητή σε κάθε μάθημα που διδάσκει. Έχει τη δυνατότητα της δημοσίευσης μέρους των παρατηρήσεων προς τον Μαθητή-Γονέα.

 • καταχωρεί και εκτυπώνει την αξιολόγηση των μαθητών του, ακόμα και από το σπίτι του.

 • δημιουργεί κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης.

 • καταχωρεί τις απουσίες στις διδασκαλίες του (εντός της τάξης κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή ετεροχρονισμένα).

 • ενημερώνεται για τις απουσίες, αυτές που ο ίδιος έχει καταχωρήσει ή για τις απουσίες όλου του σχολείου.

 • ζητά να δικαιολογηθούν ή να διαγραφούν απουσίες.

 • καταχωρεί τις ημέρες και τις ώρες που είναι διαθέσιμος για την ενημέρωση των γονέων.

 • επικοινωνεί στέλνοντας Emails και SMS στους μαθητές του, στους συναδέλφους του και στο σχολείο.

 • παρακολουθεί και ελέγχει τα στοιχεία, τις απουσίες και τις αξιολόγησείς των μαθητών του.

 • καταχωρεί απουσίες για τα τμήματά του αν χρειαστεί (όταν δεν είναι εφικτή η καταχώρηση στην τάξη).

 • εκτυπώνει τα απαραίτητα έγραφα (απουσιολόγια, καταστάσεις απουσιών, επιστολές επικοινωνίας, βιβλία φοίτησης κ.ά.).

 • δικαιολογεί απουσίες.

 • εξάγει απουσίες και βαθμούς στην κατάλληλη μορφή για να δημοσιευτούν στο myscool.

 • Η Διεύθυνση του Σχολείου

 • αποτυπώνει την εικόνα του σχολείου στο σύστημα (στοιχεία σχολείου, μαθητές, καθηγητές, τμήματα, αίθουσες, ποινές, διδακτκές ώρες, αργίες, μαθήματα, κριτήρια αξιολόγησης, υπεύθυνους τμημάτων κ.ά.).

 • παραμετροποιει, ελέγχει και διαχειρίζεται το σύστημα (λογαριασμοί χρηστών, ρυθμίσεις Email-SMS, έλεγχος συστήματος κ.ά).

 • εισάγει στοιχεία από το myschool (στοιχεία μαθητών, κατανομή μαθητών σε τμήματα, ποινές).

 • εισάγει το ωρολόγιο πρόγραμμα και άλλα στοιχεία από το πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος ASC Timetables.

 • διαχειρίζεται τα ωρολόγια πρόγραμματα καθώς ο Σίσυφος υποστηρίζει πολλαπλά ωρολόγια προγράμματα με διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος.

 • επικοινωνεί με όλη τη σχολική κοινότητα στέλνοντας μαζικά και ατομικά, Emails και SMS.

 • ορίζει περιόδους αξιολόγησης και ελέγχει την καταχώρηση της αξιολόγησης από τους καθηγητές. Εκτυπώνει και εξάγει βαθμολογία στην κατάλληλη μορφή.

 • δικαιολογει και γενικά διαχειρίζεται τις απουσίες (αναζητά, καταχωρεί, εκτυπώνει, εξάγει και πολλές άλλες λειτουργίες).

Σύντομο Ιστορικό


Η ανάπτυξη του Σίσυφου ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Δημιουργός του είναι ο Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Παπαδακάκης Νεκτάριος

 • Το σχολικό έτος 2014-2015 στο ΕΠΑΛ του Αγίου Νικολάου Κρήτης έγινε η καταχώρηση της βαθμολογίας μέσω του Σίσυφου και έγιναν δοκιμές για την καταχώρηση και τη διαχείριση των απουσιών.

 • Όλο το σχολικό έτος 2015-2016 ο Σίσυφος λειτούργησε πλήρως στο ΕΠΑΛ του Αγίου Νικολάου Κρήτης.

 • Το Μάρτιο του 2016 ξεκίνησε η ελεύθερη διανομή (έκδοση 2016) στο διαδίκτυο.

 • Τον Απρίλιο του 2016 εγκαταστάθηκε σε εξυπηρετητή του ΙΕΠ για το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών για το οποίο πέρα από τις δοκιμές, λειτούργησε και για την καταχώρηση της βαθμολογίας του Γ τριμήνου και των γραπτών.

 • Η συνεργασία με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών επεκτάθηκε και περιλαμβάνει τη περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του Σίσυφου.
  Με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών αναπτύχθηκε η «Περιγραφική Αξιολόγηση» και το «Κέντρο Επικοινωνίας Σχολείου». Επίσης βελτιώθηκαν πολλές άλλες λειτουργίες του Σίσυφου.

 • Τον Αύγουστο του 2016 ξεκίνησε η ελεύθερη διανομή της beta έκδοσης 2017.

 • Όλο το σχολικό έτος 2016-2017 ο Σίσυφος λειτούργησε πλήρως, υπό την επίβλεψη μας, στο ΕΠΑΛ του Αγίου Νικολάου Κρήτης, το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Κρήτης και το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών.

 • Τον Μάιο του 2017 ξεκίνησε η ελεύθερη διανομή της τελικής έκδοσης 2017.

Εξέλιξη - Στόχευση


Υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορούν να γίνουν και να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο και πληρέστερο πληροφοριακό σύστημα σχολείου.

Ενδεικτικά : αυτόματη ενημέρωση/αναβάθμιση συστήματος, λήψη/επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας, υποστήριξη πολλαπλών σχολικών ετών, ημερολόγιο σχολείου, διασύνδεση με moodle, εγχειρίδια χρήσης, ολοκληρωμένη online υποστήριξη, προσαρμογή και για άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης (δημοτικό, ΙΕΚ) κ.α.
Γενικότερα κάθε εργασία που πραγματοποιείται στο σχολείο μπορεί να αποτυπωθεί και να ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Για να μπορέσουν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν αναμένουμε η εκπαιδευτική κοινότητα να αγκαλιάσει και να υποστηρίξει την όλη προσπάθεια.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινότητας, κυρίως από εκπαιδευτικούς, που θα αναλάβει να υποστηρίξει στα σχολεία και να εξελίξει περεταίρω το Σίσυφο.

Υποστηρίζοντας μέσα στο Σχολείο ένα ελεύθερο ανοιχτού κώδικα λογισμικό (Ε.Λ./Λ.Α.Κ.) ενισχύεται σε όλη τη σχολική κοινότητα, αλλά εντέλει και στην ίδια τη κοινωνία, ένα σύστημα αξιών που περιλαμβάνει τον εθελοντισμό, τη συνεργασία, τη συμμετοχή και την ανοιχτότητα.

Προσφέρω εθελοντικά στην κοινότητα και έτσι κερδίζω και εγώ ως μέλος της. Μια κουλτούρα που οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να την υποστηρίξουμε έμπρακτα και να την προσφέρουμε στους μαθητές μας ως εναλλακτική του ατομικισμού.

Μια μεγάλη και δραστήρια κοινότητα μπορεί να διεκδικήσει την επίσημη υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Tη δωρεάν φιλοξενία του Σίσυφου σε γρήγορους και ασφαλείς εξυπηρετητές του υπουργείου και την κατευθείαν διασύνδεση του με το myschool.

Γιατί «Σίσυφος»;


Ο Σίσυφος ήταν γιος του Αιόλου, ιδρυτής και βασιλιάς της αρχαίας Εφύρας, που στη συνέχεια ονομάστηκε Κόρινθος. Σύμφωνα με πολλούς μυθογράφους, είναι και ο πραγματικός πατέρας του Οδυσσέα.

Το όνομα «Σίσυφος» προέρχεται από το ουσιαστικό «σοφός» και σημαίνει «ο πολύ σοφός» και κατ’ επέκταση ο πανούργος.

Ο Σίσυφος με την εξυπνάδα και την πονηριά του κατάφερε να φυλακίσει τον Θάνατο και να αποδράσει από τον Άδη.

Ο Σίσυφος τιμωρήθηκε για αυτό. Όπως εξιστορείται από τον Όμηρο, οι «κριτές των νεκρών» του έβαλαν ως βασανιστήριο να κουβαλάει ένα βράχο στην κορυφή ενός βουνού. Φτάνοντας στην κορυφή, ο βράχος δεν σταθεροποιείτο και έπεφτε από την άλλη και μετά πάλι από την αρχή, ξανά και ξανά, σε μια ατέρμονη αδιέξοδη προσπάθεια, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Τι μέγα μαρτύριο για τον «πολύ σοφό» άνθρωπο να αναλώνεται αιωνίως σε ένα επαναλαμβανόμενο και μονότονο έργο!

Αυτό όμως που είναι μαρτύριο για μας τους ανθρώπους είναι πανεύκολο για τις μηχανές - υπολογιστές. Γι’ αυτό εξάλλου και τις δημιουργήσαμε.

Στο δικό μας Σίσυφο λοιπόν ενσωματώσαμε όση σοφία και εξυπνάδα μπορέσαμε και του αναθέσαμε να κουβαλά και να «ανεβάζει» για εμάς όλο το καθημερινό βάρος τις λειτουργίας του Σχολείου.

Ο SISYPHOS όμως είναι και ένα School Information SYstem Planned for Hellenic Open Schools.


Μια πρώτη εικόνα από το Σίσυφο μπορείτε να έχετε με τις φόρμες του που παρουσιάζονται στην ενότητα Στιγμιότυπα